logo

Služby

Assessmenty

Edward Lynx zpracovává posudky manažerů, projektových manažerů a specialistů všech úrovní, podle kritérií domluvených s klientem. Naše posudky vždy vypracovává psycholog a vycházejí ze znalosti aktuálního prostředí a naší dlouholeté zkušenosti.

Více

Byznys perspektiva

Mnoho organizací chce být při dosahování svých strategických cílů více časově a nákladově efektivní. V Business Acumen programech pracujeme s manažery a talenty ve středních a velkých organizacích. Cílem je zlepšit pochopení zaměstnanců o tom, jaké hodnoty organizaci přináší jejich každodenní práce a jak se mohou efektivně podílet na naplňování strategie firmy.

Více

Zákaznická zkušenost

Na základě strategie organizace a potřeb zákazníků vytipujeme klíčové schopnosti a chování, které je třeba u zaměstnanců tréninkovými programy rozvíjet a tím zlepšit celkové výsledky organizace.

Více

Leadership programy

Rozvíjíme leadery tak, aby byli schopni dosahovat svých cílů a vytvářet výsledky. Abychom se ujistili, že naše programy jsou relevantní a realistické, úzce spolupracujeme s danou organizací, abychom pochopili její specifika, výzvy a potřeby. Spojujeme teoretické výklady s praktickými cvičeními a také s hraním rolí s využitím herců, kdy simulujeme situace, se kterými se lídři v praxi setkávají.

Více

Recruitment

Jak najít toho správného člověka? Jak zajistit, že zaujmete ty nejlepší zaměstnance na trhu? Jak zajistíte, aby se nový zaměstnanec rychle zaučil a začal fungovat samostatně a naplno v krátkém čase? Abychom získali co nejlepší výsledky, využíváme hlubokou znalost trhu v různých oblastech, různé kompetence sdílené v Edward Lynx, silně prozákaznický přístup a vysoce validní a spolehlivé nástroje.

Více

Efektivita funkcí

Cílem programu je  optimalizovat komunikaci jednotlivých oddělení v rámci organizace a s liniovými manažery, s důrazem na byznys aspekty. Cílem programu je zajistit, že jednotlivá oddělení zvýší svou profesionalitu, budou schopná používat společný byznys jazyk a maximalizovat využití svého času a jeho zaměření na klíčovén aktivity a potřeby byznysu.

Více

Target Alignment

Target Alignment program optimalizuje zavádění změny ve vaší organizaci tak, aby bylo zajištěno, že dosáhnete pořadovaného výsledku. Edward Lynx pracuje s Vámi, abychom zajistili, že máte správné leadery a pokryté zúčastněné strany, a že váš plán implementace je sladěný s unikátním kontextem Vaší organizace.

Více

Nástroje měření výkonu

Podporujeme manažery propojováním technik efektivního vedení se zlepšováním výkonu tak, aby mohli dosahovat stanovených cílů. Náš úkol je překlenout mezeru mezi cílemi organizace a jejich úspěšnou implementací na individuální i týmové úrovni.

Více