logo

Tjänster

Målsynkronisering

Målsynkronisering säkerställer implementeringen av förändringsarbetet i er organisationen för att nå kort- och långsiktiga mål samt stödjer organisationen att styra mot överordnade affärsstrategiska mål
Läs mer

Ledarskap

Våra ledarskapsprogram stärker ledarnas förmågor och utvecklar ledarna att effektivare nå sina mål och skapa resultat för sin organisation
Läs mer

Affärsmannaskap

Med tjänsten affärsförståelse vill vi öka deltagarnas insikt för hur det dagliga arbetet påverkar den övergripande strategin samt hur man på ett effektivt sätt skapar lönsamhet för organisationen
Läs mer

Utveckling och succession

Rekrytering och onboarding av nyanställda kostar företaget betydligt mer än att utveckla och behålla talanger och kompetenser som redan finns i organisationen. Vi ser till att ni utvecklar de anställda och kan planera successionen effektivt
Läs mer

Performance management och verktyg

Vi hjälper er att mäta och hantera organisationens prestationsförmåga så att kultur, värderingar och strategi stärks, både på team- och individnivå
Läs mer

Bedömning och rekrytering

Edward Lynx bedömningar och rekryteringslösningar syftar till att identifiera och utse kandidater till nyckelpositioner såväl som att identifiera och utveckla individuell potential. Våra bedömningar görs utifrån beprövad erfarenhet och aktuellt forskningsläge
Läs mer

Lynx Mobil App för Ledarskapsutveckling.Ger dig snabb och omedelbar feedback på var organisationen befinner sig just nu. Hjälper dig att följa upp beteenden på individnivå som stärker er företagskultur och främjar personlig utveckling. Utvecklingsplanerna hjälper medarbetare att följa upp och spåra personliga KPI:er och chefer kan lätt följa sina medarbetares framsteg. Bidrar till hög tillit i arbetsgrupper och mer självgående medarbetare.
Boka demo


Edward Lynx är officiell Saville Assessment – partner till Willis Tower Watsons Company. Saville Assessments produkter är bland de högst värderade och mest pålitliga på marknaden, och inkluderar färdighetsbedömning, personlighetstestning, certifieringsutbildning och konsulttjänster. Läs mer på Saville Assessment by Edward Lynx.


DiSC® är en teori om individers beteenden. Bedömningarna används över hela världen i tusentals organisationer, stora myndigheter och Fortune 500-listan. DiSC® -produkter har använts framgångsrikt för att utveckla sätt att arbeta och kommunicera mer effektivt med andra. Genom personliga insikter i sina egna beteendestyrkor och utmaningar lär sig deltagarna i en DiSC®-utbildning att förstå och samarbeta bättre med andra