logo
Om Edward Lynx
Om Edward Lynx
Vår internationella erfarenhet
Vår internationella erfarenhet
Se våra kontor
Se våra kontor
Se vårt team
Se vårt team

Tjänster

Bedömningar

Edward Lynx utför Bedömningar av chefer på alla nivåer, av projektledare och övriga befattningshavare, utifrån kriterier som överenskommits med uppdragsgivaren. Våra bedömningar görs utifrån beprövad erfarenhet och aktuellt forskningsläge. En legitimerad psykolog är alltid ansvarig för bedömningen.

Läs vidare

Business Acumen

Målet med vårt program Business Acumen är att öka deltagarnas förståelse för hur deras dagliga arbete kan skapa bottom line resultat för organisationen och hur man verkställer strategin på ett effektivt sätt. Vi arbetar med chefer och talanger i mellanstora och stora organisationer och vi använder business cases för ett dynamiskt och realistisk tillvägagångsätt.

Läs vidare

Customer Experience

Customer Experience handlar om att skapa värdefulla kundupplevelser. Vi hjälper er att kartlägga och förbättra kundresan för att skapa ökad kundlojalitet och öka försäljningseffektiviteten. Vi identifierar eventuella luckor mellan kundlöfte och levererad kundupplevelse samt identifierar och agerar på specifika förbättringsområden.

Läs vidare

Ledarskapsprogram

Vi utvecklar ledare för att de i sin tur ska kunna nå sina mål och skapa resultat. För att göra våra ledarskapsprogram relevanta och så verklighetstrogna som möjligt, jobbar vi nära kunden för att kunna förstå organisationens utmaningar och dess behov. Genom att dessutom blanda teori med praktisk användning samt rollspel med skådespelare, har vi möjlighet att skapa situationer som ligger nära den vardag som ledarna möter.

Läs vidare

Rekrytering

Hur hittar du rätt person för rätt plats? Hur säkerställer du att det är de bästa talangerna som vill ha dig som arbetsgivare? Hur ser du till att de nya medarbetarna får effektiv onboarding och levererar från dag ett? För att uppnå våra mål använder vi oss av den breda kunskapen om marknaden i olika branscher, olika kompetenser samlad på Edward Lynx, kundfokus samt verktyg med hög validitet och reliabilitet.

Läs vidare

Staff Function Effectiveness

Vi arbetar med syfte att optimera effekterna av stabsfunktioners kommunikation inom organisationen och med dess linjechefer. Syftet är att se till att medarbetare i stabsfunktioner optimerar sin professionalism, talar språket i verksamheten och fokuserar på nyckelåtgärder och behoven i verksamheten.

Läs vidare

Target Alignment

Target Alignment optimerar implementerings-processen vid ett förändringsarbete i organisationen, i syfte att snabbare nå det önskade resultatet. Vi rådgiver om hur ett förändringsarbete kommuniceras, vi mäter och följer upp framsteg samt föreslår hur genomförandeplanen kan justeras utifrån ert önskade affärsresultat.

Läs vidare

Performance Measurement / Tools

Vi erbjuder chefer och ledare verktyg, kunskap och förhållningssätt för att uppnå varaktiga förbättringar hos dem själva och de individer de arbetar med.

Läs vidare

Saville har utvecklat en plattform med verktyg för professionella bedömningar, som bygger på omfattande forskning, hög-kvalitativ och banbrytande psykometri, översatt till framgångsrika prestationer på arbetsplatsen.

Plattformen, med personlighetstest och ett brett utbud av kapacitetstester, levererar kraftfulla resultat när det gäller att identifiera, välja, utveckla och förvalta talanger. Saville kan användas vid rekrytering, med stora volymer av ansökningar, vid second opinion, vid identifiering av gruppsammansättning och roller, liksom i talangprogram, coaching och ledarskapsutbildning, som ett utvecklingsverktyg.

Edward Lynx använder Saville Assessment verktyg i olika uppdrag som t.ex. bedömningar, utvecklingsprogram och rekryteringsuppdrag. Edward Lynx kan också certifiera användare och tillhandahålla utbildning i hur plattformen ska användas, i syfte att hjälpa våra kunder att skapa ett kraftfullt internt verktyg. Läs mer på Saville Assessment by Edward Lynx.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close