logo

O nás

Edward Lynx je konzultační společnost specializující se na rozvoj leadershipu. Zaměřujeme se na rozvoj leaderů a jejich efektivity jednotlivě i v týmech, v kontextu obchodních cílů organizace. Ve zkratce, rozvíjíme manažery tak, aby dostali to nejlepší ze sebe a ze svých týmů. Cíle a výzvy Vaší organizace, ať jsou malé či velké, operativní nebo strategické, jsou středobodem všeho, co děláme. Edward Lynx nabízí široké portfolium specializovaných služeb v oblasti rozvoje (globálního) leadershipu prostřednictvím našich zkušených konzultantů, kteří mají dlouhou historii v dodávání vysoce kvalitních služeb v různých oblastech činnosti organizací.

Služby šité na míru

Naše služby se zaměřují na opravdové výzvy, se kterými se manažeři setkávají. Účastníci si odnášejí relevantní a praktické znalosti a nástroje, které mohou okamžitě začít využívat ve svojí práci. Pracujeme v partnerství se zákazníkem a jsme oceňováni pro naši orientaci na výsledek, porozumění byznysu, praktický přístup a mezinárodní zkušenost, které nám umožňují zaměřit se na potřeby a požadavky klientů.

Globální nabídky a zkušenosti

Abychom mohli zákazníkům co nejlépe pomoci, máme v provozu několik kanceláří. Z našich pěti mezinárodních lokací poskytujeme služby v mnoha různých jazycích. Za 22 let naší práce jsme dodali služby na pěti kontinentech a ve více než 25 zemích, ve spolupráci s různými mnohonárodnostními organizacemi. Naše kanceláře jsou ve Stockholmu (Švédsko), Praze (Česká republika), Petrohradě (Rusko) a Šanghaji (Čína).

Poradní sbor Edward Lynx

Edward Lynx má poradní sbor, tvořený vedoucími pracovníky z byznysu s dlouholetými zkušenostmi. Zajišťují naši aktuální znalost tržního prostředí a neustálý rozvoj našich znalostí a služeb. Podporují nás v dodávání služeb, které jsou relevantní a orientované na výsledek.

Náš prověřený přístup k práci se zákazníky je postaven na následujících konkrétních krocích:

  1. Pochopení kontextu oblasti podnikání a potenciálu finančního dopadu
  2. Zhodnocení mezer ve schopnostech zaměstnanců
  3. Vyrovnání mezer ve schopnostech rozvojovými aktivitami
  4. Zajištění toho, že změna bude trvalá

Podporujeme manažery propojováním technik efektivního leadershipu se zlepšováním výkonu tak, aby mohli dosahovat stanovených cílů. Náš úkol je překlenout mezeru mezi cílemi organizace a jejich úspěšnou implementací, jak na individuální, tak na týmové úrovni. Manažery vybavujeme nástroji, znalostmi a osvědčenými postupy tak, aby mohli dlouhodobě dosáhnout lepších výsledků u sebe i u lidí, se kterými pracují.

Naše hodnoty

Vize

Naše vize je být první a přirozenou volbou pro ty organizace, které se snaží rozvíjet vedoucí potenciál a své výsledky, dodáním vysoce kvalitních praktických a relevantních služeb, které jsou šité na míru naším zákazníkům a trhům, na kterých se pohybují.

Mise

Naší misí je podporovat zákazníky v dosahování jejich cílů a provádění změn tím, že zajistíme, aby vedoucí byli úspěšní ve svých rolích propojením leadershipu a byznysu.

Hodnoty

  • Zákazník první
  • Na špičce
  • Odvaha
  • Spolupráce

    DATA PROTECTION POLICY