Personligt Genomslag Workshop

För att tillmötesgå önskemål från kunder och klienter, samt för att uppnå maximal effekt har vi valt att dela upp utbildningen i två steg.

Priset är 1500 kr per tillfälle och 2800 kr om du bokar Steg 1 och Steg 2 samtidigt.

Personligt Genomslag – Steg 1

Ett koncentrat och ett av våra populäraste träningsinslag. Efter endast två timmar kommer du ha fått den träning och de verktyg du behöver för att bli medveten/påmind om styrkor och utvecklingsområden samt på egen hand fortsätta träna, förbättra och vidareutveckla din kommunikation och ditt genomslag.

Plats: Edward Lynx Office på Birger Jarlsgatan 37, 5 tr
Datum & Tider: Fredag 8 november 15.00-17.00 ELLER
Fredag 29 november 8:30-10:30

Personligt Genomslag – Steg 2

Förra gången vi träffades fick du verktygslådan, nu är det dags att fortsätta vässa verktygen. Vi tar vid där vi slutade förra gången samt fortsätter att utmana och uppmuntra dig förbi de där personliga begränsningarna vi alla bär på för att i slutändan lämna oss med ett stärkt och varaktigt genomslag för alla möjliga och omöjliga situationer. Denna gång kommer du arbeta med en personlig utmaning; ex. hantera motstånd eller utmanande situationer, oro för gruppstorlek samt funderingar kring rösten, accent, dialekt samt allas vår rädsla för det där som inte får hända.
Plats: Edward Lynx Office på Birger Jarlsgatan 37, 5 tr

Datum & Tider: Fredag 6 december 15.00-17.00 ELLER
Måndag 9 december 11:30-13:30