top of page

Bedömningar

Vi säkerställer framgång genom att bedöma nuvarande och framtida potential

Vi erbjuder rollspecifika- och utvecklingsbedömningar, second opinions och bedömningscenter.

Vår gedigna erfarenhet av att bedöma ledare på olika nivåer, allt från projektledare och första linjens chefer till ledande befattningshavare, gör att vi har god förståelse för vad som krävs på olika nivåer i olika branscher. 

Varje bedömning är anpassad till det specifika sammanhanget och dimensionerna av dina behov.

Vårt team består av legitimerade psykologer och vårt mål är att skapa synergier genom att kombinera affärs- och finansiell förståelse med kunskap om mänskligt beteende, grupper och organisationer. 

Metodik:

 • Beteende-rollspel

 • Psykometriska verktyg

 • Djupgående semistrukturerade intervjuer

 • Affärsmässiga och ekonomiska uppgifter

 • Simuleringar och beteenderollspel

Exempel på ämnen:

 • Ledarskapsförmåga 

 • Kulturell/miljömässig passform

 • Agilitet och förmåga att hantera komplexitet

 • Kundfokus

 • Affärsförståelse

 • Förmåga att implementera strategy

One on one Assessment

Edward Lynx 360° Undersökning

Edward Lynx 360° enkät är vårt eget proprietära verktyg designat för att undersöka hur en person uppfattas inom sin organisation. Den kan användas för att ge insikter om utvecklingsbehov i organisationen. Vi arbetar nära våra kunder för att skräddarsy unika frågor och kategorier utifrån organisationens värderingar och behov.

Genom enkäten samlar vi in uppfattningar från personer med olika professionella relationer till kandidaterna som mäts för att ge en verklig helhetsbild. Genom att belysa skillnaden i hur en person ses av sin chef, sina kollegor och sina direktrapporterande kan vi få exakta och tankeväckande insikter.

Rapporten som tagits fram av Edward Lynx 360° enkäten kan användas för att identifiera utvecklingsbehov i din organisation, för att mäta effekten av utbildningar eller andra initiativ samt för individuell utveckling och coachning.

Edward Lynx 360 Survey
Saville Official Partner
Podium Swedish Supplier
Motivation Factor Strategic Partner

Verktyg & Tester

Edward Lynx är en officiell partner till Saville Assessment, ett Willis Towers Watson Företag. Saville Assessment-produkter är rankade som några av de mest pålitliga och välgrundade på marknaden, och inkluderar kapacitetsbedömning, personlighets-frågeformulär, ackrediteringsutbildning och konsultlösningar.

Edward Lynx är en svensk leverantör av Podium365-tester, som kan användas i olika bedömningssituationer. Podiums utbud är baserade på moderna neurovetenskapliga och psykometriska modeller av personlighet och kapacitet.

Edward Lynx är en strategisk partner till Motivation Factor, som tillhandahåller de enda vetenskapsbaserade motivationsbedömningen för individer och team som är redo att identifiera och använda sina bästa förmågor. Motivation Factor är ett validerat, effektivt verktyg som hjälper dig att mäta och utveckla motivation på både individ- och teamnivå.

bottom of page